Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng

NGƯT. PGS.TS. Lý Hoàng Ánh Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Phụ trách chung các hoạt động của Trường
Phụ trách trực tiếp các mảng công tác sau:

   + Văn phòng
   + Phòng Tổ chức cán bộ
   + Phòng Thanh tra
   + Phòng Tài chính- Kế toán
   + Phòng Quản trị - Tài sản
   + Trung tâm đào tạo và Hợp tác Quốc tế
     Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác các mảng sau:
   + Phòng Đào tạo
   + Phòng Đào tạo tại chức
   + Phòng Đào tạo Sau Đại học
   + Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng
   + Quản lý các Khoa và Bộ môn
PGS. TS. Đoàn Thanh Hà Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác các mảng sau:
   + Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin
   + Phòng Công tác sinh viên
   + 
Viện Nghiên cứu Khoa học và Công Nghệ
   + Trung tâm Đào tại Tài chính – Ngân hàng
   + Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
   + Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
   + Thư viện
   + Ban quản lý dự án ISO
   + Quản lý và hỗ trợ sinh viên và công tác an ninh trật tự của Trường
  


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 21/02/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây