Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng

NGƯT. PGS.TS. Lý Hoàng Ánh Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Phụ trách chung các hoạt động của Trường
Phụ trách trực tiếp các mảng công tác sau:

   + Văn phòng
   + Phòng Tổ chức cán bộ
   + Phòng Thanh tra
   + Phòng Tài chính- Kế toán
   + Phòng Quản trị - Tài sản
   + Trung tâm đào tạo và Hợp tác Quốc tế
     Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác các mảng sau:
   + Phòng Đào tạo
   + Phòng Đào tạo tại chức
   + Phòng Đào tạo Sau Đại học
   + Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng
   + Quản lý các Khoa và Bộ môn
PGS. TS. Đoàn Thanh Hà Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách công tác các mảng sau:
   + Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin
   + Phòng Công tác sinh viên
   + 
Viện Nghiên cứu Khoa học và Công Nghệ
   + Trung tâm Đào tại Tài chính – Ngân hàng
   + Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
   + Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
   + Thư viện
   + Ban quản lý dự án ISO
   + Quản lý và hỗ trợ sinh viên và công tác an ninh trật tự của Trường
  


Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai