Bộ máy tổ chức Công đoàn

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012-2014

STTHọ và TênChức vụ Công đoàn
1PGS. TS. Hạ Thị Thiều DaoChủ tịch CĐCS
2ThS. Trần Chí ChinhPhó Chủ tịch CĐCS
3TS. Trần Mai ƯớcỦy viên Ban Thường vụ CĐCS


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIAI ĐOẠN 2014 - 2018 


          Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 14/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây