Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng thể
   Xây dựng Trường Đại học Ngân hàng thành trường đại học đa ngành khối kinh doanh - quản lý với mũi nhọn là ngành Tài chính - Ngân hàng; là đại học thuộc nhóm đầu hạng 2 trong tầng định hướng ứng dụng vào năm 2020 và nhóm đầu hạng 1 của tầng này, đồng thời đạt chuẩn khu vực vào năm 2030.
2. Các mục tiêu cụ thể 
     - Cải tiến các chương trình đào tạo theo hướng cung cấp tri thức hiện đại, có khả năng liên thông và hội nhập quốc tế; 
    - Phát triển khoa học - công nghệ theo chiều sâu, phát huy lợi thế ở ngành mũi nhọn;  
    - Phát triển đội ngũ giảng viên về lượng và chất; 
    - Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất theo hướng hiện đại cho hoạt động đào tạo và NCKH;  
   - Huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự phát triển chung của Trường dựa trên mối quan hệ gắn kết giữa Trường với cộng đồng xã hội; 
   - Xây dựng đại học có năng lực quản trị tốt, định hướng tự chủ.
 

Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây