09:56 09/08/2016

Chương trình Tuyển thực tập viên Tiềm năng Sacombank 2015

Chương trình Tuyển thực tập viên Tiềm năng Sacombank 2015- Sinh viên tham gia đăng kí theo link sau: http://goo.gl/forms/rJjWM8pWi1
- Đơn ứng tuyển: BANG THONG TIN SINH VIEN
- Thời gian đăng kí đến hết 22h30 ngày 10/10/2014.
- Sau đó danh sách sẽ được đăng tải tại webisite http://csb.edu.vn và http://youth.buh.edu.vn

Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai