Liên hệ

Trụ sở chính

36 Tôn Thất Đạm, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (08) 38 291901 - Fax: (08) 38 212584

Cơ sở Hàm Nghi

39 Hàm Nghi, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

Tel : (08) 38 213763

Cơ sở Hoàng Diệu - Thủ Đức

56 Hoàng Diệu II, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Tel : ( 08) 38 971629

Gửi thông tin liên hệ

Liên hệ với: (*)
Họ tên (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 
  Lưu ý : Trường (*) không được để trống

Text/HTML

STT Đơn vị  Website Số điện thoại Email
1 Văn phòng  vanphong.buh.edu.vn (08) 38 291901
vanphpng@buh.edu.vn
2 Phòng Tổ chức cán bộ  phongtochuc.buh.edu.vn  (08) 38.210.789
phongtochucdhnh@buh.edu.vn
3 Phòng Đào tạo  phongdaotao.buh.edu.vn (08) 38.971.638
phongdaotao@buh.edu.vn
4 Phòng Đào tạo tại chức  phongdttc.buh.edu.vn (08) 38.971.632
phongdttc@buh.edu.vn
5 Phòng Đào tạo sau đại học  phongdtsdh.buh.edu.vn (08) 38.212.590
phongdtsdh@buh.edu.vn
6 Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng  phongktdbcl.buh.edu.vn (08) 39.144.932
phongktdbcl@buh.edu.vn
7 Phòng Thanh tra  phongtt.buh.edu.vn (08) 38.218.728 
phongtt@buh.edu.vn
8 Phòng Công tác sinh viên  phongctsv.buh.edu.vn (08) 38.971.636
phongctsv@buh.edu.vn
9 Phòng Quản lý công nghệ thông tin   phongqlcntt.buh.edu.vn (08) 38.216.100
phongqlcntt@buh.edu.vn
10 Phòng Tài chính - Kế toán  phongketoan.buh.edu.vn (08) 38.212.591 phongketoan@buh.edu.vn
11 Phòng Quản trị tài sản  phongqtts.buh.edu.vn (08) 38.971.645
phongqtts@buh.edu.vn
12 Thư viện library.buh.edu.vn (08) 39.144.762
thuvien@buh.edu.vn
13 Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ  
14 Khoa Ngân hàng  khoanh.buh.edu.vn (08) 38.215.087
khoanh@buh.edu.vn
15 Khoa Tài chính  khoatc.buh.edu.vn (08) 38.216.114
khoatc@buh.edu.vn
16 Khoa Quản trị kinh doanh  khoaqtkd.buh.edu.vn (08) 38.971.640
khoaqtkd@buh.edu.vn
17 Khoa Kế toán - Kiểm toán  khoaktkt.buh.edu.vn (08) 38.216.319
khoaktkt@buh.edu.vn
18 Khoa Hệ thống thông tin quản lý  khoahtttql.buh.edu.vn (08) 38.144.634
khoahtttql@buh.edu.vn
19 Khoa Ngoại ngữ  khoangoaingu.buh.edu.vn (08) 38.216.305
khoangoaingu@buh.edu.vn
20 Khoa Kinh tế quốc tế  khoaktqt.buh.edu.vn (08) 38.144.327
khoaktqt@buh.edu.vn
21 Khoa Luật kinh tế  khoalkt.buh.edu.vn (08) 38.211.709
khoalkt@buh.edu.vn 
22 Khoa Lý luận chính trị
 khoallct.buh.edu.vn (08) 38.210.363
khoallct@buh.edu.vn
23 Bộ môn Toán kinh tế
 bomontkt.buh.edu.vn
bomontkt@buh.edu.vn
24 Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng  bomongdtc.buh.edu.vn
bomongdtc@buh.edu.vn
25 Trung tâm Đào tạo tài chính - Ngân hàng
  08.38216.096
cetrob@gmail.com
26 Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế
 bu.edu.vn
27 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 
flic@buh.edu.vn
28 Trung tâm hỗ trợ sinh viên
 
trungtamhtsv@buh.edu.vn
Liên hệ
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 10/02/2017
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây