Báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam thường niên "Năm 2019: Thị trường Tài chính - Tiền tệ - Bất động sản trước khúc quanh quyết định"

Tiếp nối thành công của Hội thảo “Báo cáo kinh tế vĩ mô - lần 1, tháng 7 năm 2018”, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh ...

Sự kiện sắp diễn ra
17:30 - 24/10/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây