13:02 12/06/2019

Thông báo V/v ban hành lịch giảng - lịch thi hệ ĐHCQ, ĐHCQ CLC và ĐH hệ VLVH, học kỳ 1 (2019-2020)


Tài liệu đính kèm

LG DH VLVH HK 1 2019 2020.xls Tải về
LG DHCQ CLC HK 1 2019 2020.xls Tải về
LG DHCQ HK 1 2019 2020.xls Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
17:30 - 24/10/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây