16:24 12/11/2018

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng chứng chỉ TOEIC trong xét chuẩn đầu ra các chương trình ĐHCQ, ĐHCQ CLC theo thông báo số 2034/TB-ĐHNH ngày 07/11/2018


Các tin khác

Sự kiện sắp diễn ra
18:30 - 17/12/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây