13:52 29/05/2019

Thông báo V/v tổ chức thực hiện học phần thực tập cuối khóa đợt 4 - Năm học 2018 - 2019


Tài liệu đính kèm

430.19-(KÈM)-DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI THỰC TẬP ĐỢT 4 NĂM 2018 - 2019_WEB__QĐ.xls Tải về
Sự kiện sắp diễn ra
17:30 - 24/10/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây