07:48 29/11/2019

Thông báo thời hạn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1 (đợt 1 ) năm học 2019 - 2020


Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây