01 / 2019 14

THE SECOND INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2019

HE SECOND INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2019

Topic: 

Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics

Date: 14-16 January 2019

Location: Banking University HCMC 

 

 

 

 

Email: vietnam.buh.econvn@gmail.com

Website:http://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/

Thời gian: 8:00 - 14/01/2019

Địa điểm: Banking University HCMC

06 / 2018 01

Chung kết "Đấu trường tài chính"

Thời gian: 8:00 - 01/06/2018

Địa điểm: Hội trường 56 Hoàng Diệu, Thủ Đức TP. HCM

05 / 2018 26

ngày hội việc làm BUH lần 11 năm 2018

 

Thời gian: 8:00 - 26/05/2018

Địa điểm: Hội trường 56 Hoàng Diệu 2, Q Thủ Đức, TP. HCM

Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 26/05/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây