Hội thảo khoa học cấp trường “Tác động của chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán Việt Nam”

Thời gian
: 13:00 24/10/2018
Địa điểm
: Hội trường 36, Tôn Thất Đạm, Q1, TP. HCM
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:


Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 18/10/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây