JEUL1st ANNUAL MEETING "JOINT ENTERPRISE UNIVERSITY LEARNING"

Thời gian
: 09:00 18/01/2019
Địa điểm
: Great hall (Floor2) Banking University HCMC. 36 Tôn That Dam, Dis1, HCMC
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:


Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
17:00 - 25/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây