11:14 13/07/2017

Quy định tuyển sinh Đại học & Liên thông đại học chính quy năm 2017

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM ban hành nội dung phương án tuyển sinh đại học, liên thông đại học chính quy của trường cụ thể:


Thông báo - Tin tức
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 30/06/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây