15:13 03/12/2019

1224.19 Thông báo gia hạn thời gian đóng học phí bổ sung HK1 năm học 2019-2020 hệ ĐHCQ khóa 35, ĐHCQ CLC khóa 7


Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây