09:29 28/11/2019

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG BUH NĂM HỌC 2018 - 2019

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng BUH năm học 2018 - 2019.

Tài liệu đính kèm

DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT HỌC BỔNG 2019.xls Tải về
Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây