15:20 22/08/2017

Danh sách sinh viên K33 được vào ở KTX năm học 2017 - 2018

File đính kèm

DS_O KTX_CHINH_THUC_22_08_2017.xlsx Tải về
Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 14/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây