07:56 09/12/2019

Thông báo hủy lịch giảng các lớp học phần hệ đại học chính quy, học kỳ 2 (2019 - 2020)


Tài liệu đính kèm

TB huy lop hp Lan 1 gui dv.xls Tải về
Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây