15:50 09/07/2019

Thông báo V/v di chuyển chổ ở, ký hợp đồng ở nội trú HKI năm học 2019-2020


Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 31/08/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây