15:50 09/07/2019

Thông báo V/v di chuyển chổ ở, ký hợp đồng ở nội trú HKI năm học 2019-2020


Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
0:30 - 07/12/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây