15:00 12/06/2019

Thông báo V/v nộp chứng chỉ Anh văn, Tin học đầu vào đạt điều kiện học môn Anh văn chuyên ngành 1 (Tiếng anh chuyên ngành 1) và môn Tin học ứng dụng HKI năm học 2019-2020


Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
17:30 - 24/10/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây