16:22 16/09/2019

Thông báo V/v nộp học phí chênh lệch đối với sinh viên được xét tuyển sang hệ ĐHCQ CTĐT CLC Khoá 7 từ nguồn SV hệ ĐHCQ Khoá 35


Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 28/03/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây