16:05 23/07/2019

Thông báo V/v thực hiện đánh giá duy trì chứng nhận lần 2 đối với HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM năm 2019


Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
0:30 - 07/12/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây