Kết quả tìm kiềm: 951 bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số hiệuHọ và TênGiới tínhNgày sinhNơi sinhNgànhXếp loạiNăm TNChi Tiết
697962 Phạm Kim Phụng Nam 06/11/1992 QTKD Khá 2016
697961 Trần Huyền Phương Linh Nam 18/03/1992 HTTTQL TB Khá 2016
697960 Nguyễn Xuân Vy Nam 22/06/1992 TC-NH TB Khá 2016
697959 La Thị Thêm Nam 12/06/1992 TC-NH Khá 2016
697958 Trần Nguyễn Anh Phương Nữ 24/08/1992 TC-NH Khá 2016
697957 Trương Thanh Hải Nữ 10/01/1992 TC-NH Khá 2016
1034405 Văn Chinh Nữ 02/08/1991 Kế toán Trung bình 2016
697955 Nguyễn Trung Nhân Nữ 01/03/1991 TC-NH TB Khá 2016
697954 Phạm Hoàng Chương Nữ 25/06/1991 TC-NH TB Khá 2016
1034404 Thành Minh Nữ 17/03/1990 TC-NH Trung bình 2016
697952 Nguyễn Xuân Thắng Nữ 01/09/1990 TC-NH TB Khá 2016
Trang 48 trong 48Đầu tiên    Trước   39  40  41  42  43  44  45  46  47  [48]  Tiếp   Cuối    
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai