Số hiệu văn bằng 1440703
Họ và tên Lê Thị Kim Thất
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 13/07/1987
Nơi sinh Long An
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp LT14-NH4
Chuyên ngành Kế toán
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2135/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú