Số hiệu văn bằng 1440697
Họ và tên Lê Thị Ngọc Trang
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 10/11/1992
Nơi sinh Đồng Nai
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp LT14-NH2
Chuyên ngành Kế toán
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2135/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú