Số hiệu văn bằng 1440696
Họ và tên Nguyễn Thị Tâm Thảo
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 03/04/1986
Nơi sinh Tphcm
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp LT14-NH2
Chuyên ngành Kế toán
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2135/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú