Số hiệu văn bằng 1440699
Họ và tên Phạm Thị Xuân Hạ
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 26/12/1990
Nơi sinh Quảng Ngãi
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp LT14-NH4
Chuyên ngành Kế toán
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2135/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú